Vitamindropp- och injektion.

Vitamininjektioner och infusioner kan främja många av kroppens viktiga funktioner.
Vitamin B12 kan främja ett välfungerande nervsystemet och ämnesomsättningen. Vitamin B6 kan även detta främja nervsystemets funktion och proteinomsättningen. Vitamin B1 kan främja ämnesomsättningen.
Vitamininfusion kan i vissa fall motverka trötthet. Läs mer här och här.

Tidsåtgång:

Tidsåtgång: 15 – 60 min
Behandlingstid: 10 – 45 min

Efter behandlingen:

Du får ett plåster där nålen har suttit som kan tas bort efter 5 minuter.

Obehag:

Behandlingen är vanligtvis väl tolererad av de flesta.

Se när Ako Rahim testar vårt vitamindropp.

Vanliga frågor

Ingen särskild förberedelse behövs inför vitamininjektion eller infusion.

Du bokar in dig för behandling med vitamininjektion eller infusion. Inför ditt besök kommer vi be dig fylla i en onlinekonsultation.

Vid besöket måste du medta giltig legitimation.

Under besöket kommer vi gå igenom din onlinekonsultation samt eventuella frågor och önskemål. Behandlingen utförs ofta i direkt samband med besöket och utifrån vald behandling. 

Du kan återgå till dina vardagsaktiviteter direkt efter behandlingen.

Blåmärken kan förekomma samt övergående ömhet över injektionsområdet.

Vi erbjuder endast behandling till dig som är fullt frisk. Om du har besvär med dina njurar, hjärta och/eller har diabetes så kan vi dessvärre inte erbjuda dig behandling.
Vi behandlar endast personer som väger över 50 kg och uppvisar BMI inom normalreferens.