Vitamininfusioner och injektioner ger dig en boost av högkoncentrerade vitaminer rätt in i kroppen.

Vår infusion tar ca 45 min att genomföra medan en injektion tar några minuter.

Läs mer här