Hoppa till innehåll

Att tänka på - före och efter behandling

För många personer som ska behandla sig med injektioner för första gången så finns ofta en viss oro. Den behöver inte vara stor, eller särskilt uttalad, men det ligger något i att ta steget kring förändring och ge förtroendet till någon annan att utföra förändringen.
Gör det ont?
Kommer det bli som jag önskade?
Är några frågor och tankar som är vanliga före behandlingen. Här har vi försökt sammanställa det vi tror kan vara till hjälp för dig.
Glöm inte att våra behandlare finns här för dig, fråga om du känner dig osäker kring något.

Före behandlingen

Innan du går vidare och gör någon behandling så är det viktigt att du tänker igenom vad du önskar uppnå. Önskar du e.x. att en rynka ska försvinna eller är det volymökning du är ute efter? Precisera dina tankar för dig själv. En tydligare bild av vad du önskar uppnå gör det enklare för behandlaren att förmedla om dina önskemål är realistiska eller inte.
Utgå från ditt ansikte och dina drag. Läppar som passar någon annan kommer inte nödvändigtvis passa för dig.

Kom till din bokade tid i god tid, stressa inte och kläm inte in besöket mellan viktiga möten så du har tidspress.
Det är ofta positivt om du druckit rikligt med vatten dagen inför behandlingen och inte kommer hungrig.
Undvik gärna rökning, om möjligt, 3 dagar inför behandlingen. Detta minskar risken för infektioner och förbättrar läkningen.

Om du har feber, känner dig allmänt dåligt eller har lokal infektion (e.x. herpes) på området där du önskar behandling. Omboka din tid.

Efter behandlingen

Din behandlare kommer gå igenom vad du ska tänka på efter respektive behandling, då detta varierar. Vanliga saker att tänka på finns angivna under respektive behandlingssida under ”frågor och svar”.

Generellt sett innebär en injektionsbehandling alltid en liten risk för infektion, eftersom man penetrerar hudbarriären.
Det är inte ovanligt att ömhet kan uppstå över behandlingsområdet under några dagar. Rodnad, svullnad och blåmärken kan förekomma.

I normalfallet kan man återgå till sina vardagsaktiviteter efter behandlingen. Vid botoxbehandling bör man inte träna eller bada bastu på 24 t efter behandlingen då den får försämrad effekt. Vid PRP behandling bör man inte duscha håret på 48 t efter behandlingen.

Smärta efter behandlingen är inte normalt förekommande, om du skulle uppleva smärta efter behandling ber vi dig kontakta kliniken omgående.